FORMÅL


MSF tilbyr en komité for sine medlemmer hvor MSF ved dødsfall av medlem eller annet familiemedlem skal hjelpe pårørende økonomisk. Formålet med denne ordning er å bidra til sikre pårørende etterlatte din økonomisk slik at etterlatte kan imøtekomme utgifter ved dødsfall.

BETINGELSER


- Etter å ha betalt årskontingent alle medlemmer av MSF kan bli medlem av velferds komité.
- Alle over 18 år kan bli medlem av velferdskomite og medlemskap gjelder for begge ektefeller.
Årskontingent er kr 1000,- og gjelder for ett kalender år. Årskontingent må betales før 31 mars for gjeldende år.
- Medlemskap vil bli annullert hvis årskontingent er ikke betalt til 31 mars dog man kan betale rest beløp og i tillegg kr.500 for å bli medlem igjen.
- Medlem som ikke betaler årskontingent eller sier opp medlemskap selv har ikke krav på tilbake betaling av betalt årskontingent.
- Medlemmer må fylle medlemskap skjema og ved forandring av info i skjema medlem må sørge selv at info i skjema oppdateres ved å ta kontakt med komité leder.
- Ved oppløsing av velferds komité, alle komiteens midler går til Muslim Senter Furuset.

RETTIGHETER


Det skal innkalles general forsamling av velferds komité medlemmer 1 gang i året. Vedtak gjøres ved flertall. Ved dødsfall betales kr.20 000,- til pårørende. Beløpet kan endres etter hvert ved flertalls vedtak. Moskeen kan også bistå ved andre praktiske oppgaver ved dødsfall og til rette legger for begravelsesbønnen (salat al-janaza) i moskeen. For ytterligere informasjon ta kontakt med oss.


Kontaktperson:
Mohammad Akram Raja
928 27 396