Bankkontonummer: 6060.09.04674
Vipps: Du kan betale til Vipps nummer: 25573 eller søke: Muslim Senter Furuset
Avtalegiro: (Solidus) (Link vil bli sendt senere)
ZAKAG OG SADAQAH


MSF bistår med å formidle velferdsskatten (zakah) og almisse (sadaqa) til trengende.
Alle typer bidrag kan direkte betales til Muslim senter Furuset kontonummer:
6060.09.04674. Merk innbetalingen med formålet det gjelder.
MSF samarbeider med organisasjonene Al-khidmat og flere.
Om du ønsker å støtte spesifikke prosjekter som disse organisasjonene driver, kan du lese mer på organisasjonenes hjemmesider.