UNDERVISNING


MSF ønsker alle barn og ungdommer fra Furuset og omegn velkommen til et spennende og lærerikt undervisningsprogram. Moskeen har etablert MSF Skole som tilbyr kurs og aktiviteter på ulike nivåer og oppfordrer barn og ungdommer av alle bakgrunner til å melde seg.
MSF opprettet MSF Skole slik at vi kunne tilby undervisning og ulike aktiviteter til ungdom. Vi ønsker å gi våre barn en følelse av samhold og trygghet, samt bygge en norsk-muslimsk identitet. Vi mener at vi kan oppnå dette ved å formidle Islams grunnleggende prinsipper basert på kjærlighet, toleranse og kunnskap. Islam undervisning i helgen (lørdag og søndag), koranundervisning i hverdagene (3 dager i uken). Dere kan selv velge om eleven skal delta kun på helgeskole, koranundervisning eller begge deler.​
Vi har også språkundervisning inkludert som valgfag i helgeskolen, både urdu og arabisk. Barn lærer ikke bare fra undervisningen i klasserommet, men også fra adferd og handlinger av de voksne rundt seg. Våre kvalifiserte lærere er også observante muslimer som tjener som gode rollemodeller.

Vinterklasser:
fredag 16:30 - 18:30
lørdag 12:00 - 15:30
søndag 12:00 - 15:30

Sommerklasser:
fredag 17:00 - 19:00
lørdag 12:00 - 15:30
søndag 12:00 - 15:30

SKOLE


Moskeen tilbyr undervisning for elever fra alder 6 og oppover. Her vil elevene få undervisning i Koran og Islam, slik at de tilegner seg grunnleggende kunnskap om islam og kan utføre sine daglige plikter ovenfor Allah. Vi vil at elevene skal kunne lese koranen riktig, forstå Islamsk prinsipper, øke sin kunnskap og tilrettelegge for at kunnskapen blir en praksis.
MSF tilbyr Koran klasse 3 dager i uke fra mandag til onsdag fra kl. 16:00 – 18:00.
På ukedager (mandag, tirsdag og onsdag) mellom kl. 1600 - 1800 blir det holdt klasser for innføring i resitasjon av Koranen (tajweed) for alle aldersgrupper fom. 1.trinn (6-år) og oppover
Avgift kr. 200/ måned

HELGESKOLEN


I helgene mellom kl. 1000 – 15:30 tilbyr MSF undervisning for innføring i resitasjon av Koranen (tajweed) for voksne og barn fom. 1.trinn (6-år) og oppover.
På grunn av covid-19 pandemien har MSF valgt å dele klasser basert på alder og nivå. For første gruppe vil undervisning foregå i tidsrom kl. 10 - 12:30 mens andre gruppe vil undervisning starte kl. 13:00 og slutter kl.15:30. Pensum vil være tilpasset skolegående elever fom. 2. trinn til 10.trinn og relevant fagene for helgeskolen er Koran lesning, Urdu, og Islamsk studie.
Avgift kr. 300/ måned

SKOLENS REGLEMENT


Vi er avhengige av å samarbeide med foreldrene og fastsette regler for elevene når de er hos oss. For å kunne opprettholde et sunt læringsmiljø har vi satt opp følgende punkter:
Alle elever må:
- Ha med nødvendige lærebøker og skrivesaker.
- Adlyde og respektere lærere, moskeen og medelever.
- Ikke forstyrre andre klasser og lærere.
- Rekke opp hånden før de snakker, være stille under klassetimen, ikke rope, hviske, le eller forstyrre undervisningen på andre måter.
- Ikke røre ting i klasserommet de ikke eier.
- Slå av mobiltelefonen i skoletiden.
- Ikke forlate klassen eller moskeens lokaler uten lærerens tillatelse.
- ikke løpe, spille eller heve stemmen i bønnesalen.
- ikke være voldelig eller mobbe andre.
- Ikke spise eller drikke i timen uten beskjed fra lærer.
Alle foreldrene må:
- Passe på at barnet deres er passende kledd og forberedt til skolen.
- Sørge for at barnet deres går regelmessig og til riktig tid til skolen. Informer skolen om deres barns fravær eller sen ankomst omgående.
- Gi beskjed på forhånd pr SMS til kontaktlærer at eleven blir borte fra skolen (i god tid, minst 15 min før oppstart). Ved ugyldig fravær 3 helger på rad uten noe beskjed, kan barnet miste plassen. Plassen gis til andre som er på venteliste. Er fraværet over 20% kan en miste vurderingsgrunnlag til eleven.
- Søke om permisjon for fravær i lengre perioder, søknad sendes til skoleansvarlig/rektor.
- Overholde alle kjøreregler til skolen.
- Selv ordne transport hjem hvis de er for sent eller ute av stand til å hente barna fra skolen. Lærerne er ikke ansvarlige for å ta vare på barna når klassen slutter.
- Gi korrekt nåværende adresse, telefonnummer, e-postadresser til skolen i begynnelsen av hvert semester og oppdater informasjon når det er endringer.
- Hjelpe til med å utvikle og iverksette den individuelle planen for deres barns forbedring og møte opp når det er nødvendig.