EKTESKAP (NIKAH)


Muslim Senter Furuset er en offentlig godkjent vigsler. Det betyr at du kan henvende deg til oss i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Vi hjelper deg med informasjon og veiledning for å få alt det formelle papirarbeidet på plass. Husk at papirene skal godkjennes av det offentlige, som har en viss behandlingstid. Vær derfor ute i god tid!
For at prosessen med nikah/vigsel skal kunne gjennomføres på en forsvarlig og smidig måte, har MSF utarbeidet en sjekkliste. Vennligst sørg for at følgende ting er ordnet:
For at prosessen med Nikah/Vigsel skal kunne gjennomføres på en forsvarlig og smidig måte, har MSF utarbeidet en sjekkliste. Vennligst sørg for at følgende ting er ordnet: Prøvingsattest, MSF sender original prøvingsattest til folkeregisteret. Uten prøvingsattest gjennomføres ikke nikah / vigsel (Søk om prøvingsattest fra skatteetaten her). Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.
Husk å medbringe mahr (medgift)
Familier og to vitner MÅ være til stede
Kopi av legitimasjon av brud og brudgom seg samt to vitner. Bruden/brudgommen kan få utskrift av opplysninger (Vigselsattest) fra folkeregisteret. Kontakt: Forstander Mohammad Akram Raja 928 27 396 eller send mail til info@muslimsenterfuruset.no.

1. Skal du gifte deg, må du søke om prøvingsattest fra skattekontoret (Folkeregisteret). Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato. Skjemaet kan nedlastes fra folkeregisteret.
2. For bestilling av Nikah, vennligst fyll ut følgende skjema (skjema skal vedlegges her)
3. ‎Ved bestilling av Nikah er det nødvendig for dere å levere prøvingsattest i god tid til forstander
4. To vitner MÅ være til stede. (foreldre, slektninger og venner kan også være til stede).
5. Legitimasjonskopi av ektepar og to vitner skal leveres til forstander
6. Forstander skal sende prøvingsattest til skatteetaten. Ektepar kan ikke få eller kreve original.
7. Ekteparet kan få utskrift av opplysninger (Vigselsattest) fra folkeregisteret.

VIKTIG: Uten prøvingsattest gjennomføres ikke Nikah / Vigsel
For Nikah bestilling:
info@muslimsenterfuruset.no | Forstander Mohammad Akram Raja: 928 27 396